سامیار عاشق کارتون پت و مت

اینم شاهدش

سامیار متاسفانه خیلی اهل تلویزیون نیست. بیشتر اهل تفحسه!!!!! توی کابینت...کمد.... میز آرایش  و کشوهاش.... ناراحت

ولی چند تا کارتون هست که خیلی دوست داره

1. باب اسفنجی( که شعرش کاملا وصف حال سامیاره. کوچولوی دندون خرگوشی و عاشق آبه این توپولی و ....)

2. پت و مت

3. پینگو

4. لولک و بولک 

5. سندباد

6..... و 6 ..... متاسفانه مثل بابا مجیدش عاشق حیات وحشه. شیرمی بینه بیا بیا میکنه و میگه اُبه ( یعنی گربه) مار میبینه بیا بیا می کنه و میگه اُبه... اژدهای کومودو میبنه همینطور و ....

من بیچاره بین این دوتا مرد افتادمناراحت آخه منم دلم می خواد جودی آبوت رونگاه کنم ولی این دوتا نمی ذارندگریه

/ 1 نظر / 49 بازدید
یسنا

میگم شهرزاد جون شاید اگه یه آبجی واسه سامیار بیاری موفق بشی جودی ابوت نگاه کنی![زبان][ماچ]