هشت ماه و ده روزگی

سامیار دوست داره یک چیزهایی رو خودش بگیره بخوره. مثل نون, نارنگی, سیب.

و چون دندون هاش داره در میاد خیلی حرص می خوره. یکی از دندون هاش نیش زده و اونیکی هم فکر می کنم به زودی در بیاد

/ 0 نظر / 10 بازدید